Lokrume skyttegille bildades 1928 och anslöt sig till Gotlands skytteförbund och FSR . Verksamheten är i huvudsak nationellt skytte, ban - och fältskytte gevär.  Vid starten 1928 tecknade sig 43 personer som medlemmar och i stadgarna står det att läsa:

 

 Föreningen anslöt sig till Gotlands Skytteförbund, och skyttegillet har till ändamål dels att bibringa sina medlemmar en skjutskicklighet, som sätter dem i stånd att kraftigt medverka vid fäderne landets försvar, dels att inom sitt område väcka och underhålla intresset för den fosterländska skytterörelsen och försvaret. Beslöts att skolskjutning på gillets bana, skall anordnas sådan söndag, då ej predikan hålles i socknens kyrka samt att på årets 4 bönsöndagar om möjligt undvika skjutning.”

 

Efter att skjutbanan i Lokrume blivit underkänd 1977 trots ombyggnad, diskuterades det att lägga ner gillet, men istället beslöts det att hyra in sig på Väskindes skjutbana.

2003 firade Lokrume skyttgille 75-årsjubileum på den gamla skjutbanan vid Lauks, där Lokrume skyttegille startade 1928. Banan vid Lauks är numera ombyggd till korthållsbana av Lokrume Långbösse Klubb som där bedriver i huvudsak svartkrutsskytte.

I den nya skyttesportorganisation som bildades 2009 gick Lokrume skyttegille samman med Fole Skyttegille och namnet är:  Lokrume-Fole Skytteklubb.

 

 

 

www.eveced.se

 

Länk till information om ny organisation för skytterörelsen