Besök i nazisternas fångläger Stutthof vid en resa i norra Polen.

En obehaglig upplevelse som gav en insikt i den främlingsfientliga ideologi som

rådde i Tyskland på 30-talet och gav upphov till de avskyvärda

företeelser till följd av nationalsocialism (nazism) som blev allmänt kända utomlands först efter

andra världskrigets slut i mitten på 40-talet.

Lägret befriades den 9 maj 1945 av sovjetiska trupper.

 

Tavla över området.

 

Ett fält med vita plintar som minner om lägret.

 

En dåtida bild av lägret.

 

 

Gruppfoto från då

 

En kvinnobarack med sängar i tre våningar.

Det låg tre kvinnor i varje våning.

Kvinnorna sov i skift och en överlevande från

Lägret har berättat att råttor sprang över golvet.

 

Brännugnar i anslutning till gaskammaren.

 

Sparade skor. Kläder och skor togs av fångarna innan gasningen.

 

 

En bild någon tog av de döda

 

Rester efter bränning i ugnarna.

Länk till Levande Historia Stutthof

En länk till En Plats Där Tårar Inte Räcker.